To przedszkole miasteczko wilanów daje tyle radości

Każde przedszkole gościło dzieci z jednej grupy wiekowej, więc zadania dostosowane były do ich umiejętności. Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadającą wysokie kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego, a także w miarę potrzeb kwalifikacje specjalistyczne,. Przedszkole systematycznie zmierza do pełnej realizacji założeń koncepcji, ewentualnie wprowadza zmiany do niej. To przedszkole miasteczko wilanów daje tyle radości. Miasteczko Wawer powstaje z myślą o osobach ceniących bliskość natury, a jednocześnie oczekujących dobrego połączenia ze śródmieściem, lotniskiem czy centrami biznesu Mokotowa. W miarę możliwości przedszkole udziela rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, dba o ich bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji, bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej. Nasze przedszkole zaprezentowało trzy krótkie inscenizacje “Sześć kucharek”, “O stworkach w workach” oraz “Kredki siostrzyczki” na podstawie utworów. Nasze przedszkole reprezentowali Czarodzieje, którzy przedstawili krótką inscenizację dotyczącą góralskich zwyczajów. Nie bez powodu nasze przedszkole realizuje specjalny program zajęć sportowych wspierających prawidłowy rozwój przedszkolaków. Przedszkole jest ogólnodostępne, publiczne , sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku przedszkolnym. Nasze przedszkole zapewnia szeroki wachlarz zajęć sportowych: taniec, lekcje samoobrony, piłki, gimnastykę i fitness dla najmłodszych. Przedszkole funkcjonuje cały rok, z wyjątkiem jednego miesiąca wakacyjnego. Przedszkole podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego, a także odpowiada na jego potrzeby. “To przedszkole zapewnia naszej córce świetną opiekę i wszechstronny rozwój. Przedszkole promuje zdrowie oraz postawy przyjazne przyrodzie. Przedszkole podkreśla swoją odrębność poprzez wypracowane tradycje własne. Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole oraz wspiera indywidualny potencjał rozwojowy każdego wychowanka. Przedszkole realizuje 5-cio godzinną podstawę programową oraz świadczenia wykraczające poza podstawę programową. Jak dla mnie przedszkole na medal! Przedszkole wymaga jednorazowego wpisowego w kwocie 500 zł, a w przypadku rodzeństwa 800 zł. Nasze przedszkole w tym roku reprezentowały Elfy, które przygotowały zabawną inscenizację. Wszystkie osoby prowadzące zajęcia proponowane przez przedszkole posiadają wymagane kwalifikacje, doświadczenie w pracy z dziećmi przedszkolnymi oraz są specjalistami w swojej dziedzinie.