Terapeuta integracji sensorycznej musi przede wszystkim być dobrym człowiekiem, tworzącym miłą atmosferę, budującym sprawnie więź z pacjentem, zapewniającym mu poczucie zrozumienia i bezpieczeństwa

Zaburzenia integracji sensorycznej wywierają negatywny wpływ na wszystkie sfery funkcjonowania człowieka. Zatrudnimy terapeutę integracji sensorycznej na zastępstwo z ukończonym II stopniem specjalizacji i umiejętnością pracy z dziećmi. Następnie terapeuta opracowuje indywidualny program terapii dostosowany do profilu zaburzeń oraz adekwatny do aktualnych potrzeb i możliwości dziecka. Terapeuta integracji sensorycznej musi przede wszystkim być dobrym człowiekiem, tworzącym miłą atmosferę, budującym sprawnie więź z pacjentem, zapewniającym mu poczucie zrozumienia i bezpieczeństwa. Ukończenie studiów pedagogicznych i rehabilitacji utwierdziło mnie w przekonaniu, że praca z dziećmi to moja droga życiowa. Pomagamy w zaburzeniach integracji sensorycznej, w leczeniu wad wymowy, problemach emocjonalnych, rozwijaniu osobowości. Zajęcia integracji sensorycznej mają za zadanie nauczyć nasz mózg odpowiednich reakcji adaptacyjnych, czyli właściwych odpowiedzi na bodźce, które dotychczas błędnie odczytywał. Celem terapii integracji sensorycznej jest stymulacja centralnego układu nerwowego poprzez pobudzanie receptorów zmysłowych. Każde zajęcia terapii integracji sensorycznej należy zakończyć ćwiczeniami uspokajającymi, wyciszającymi, o charakterze relaksacyjnym. Polega na interpretacji, organizacji i integracji bodźców zmysłowych odbieranych z organizmu i środowiska. Inaczej mówiąc, terapeuta tworzy zestaw ćwiczeń i zabaw, które należy podjąć z dzieckiem oraz opisuje ich częstotliwość i intensywność. Dziś każda z nas to doświadczony terapeuta: integracji sensorycznej, logopedii, terapii indywidualnych i grupowych. Ważna jest praca z dzieckiem w domu. Korekcja zaburzeń integracji sensorycznej nie może ograniczyć się tylko do pracy dziecka ze specjalistą. Już od pierwszych lat na studiach wiedziałam, że moją pasją jest praca z dziećmi i to w tym kierunku pragnę się rozwijać. Terapeuta wie jaką aktywność, w jakiej kolejności i ile czasu prowadzić, aby nam pomóc. To ludzie, dla których praca z dziećmi w celu ich rozwoju jest nie tylko sposobem na realizację celów zawodowych, nie tylko ścieżką zawodowej kariery, ale przede wszystkim – misją. Jednak o pewnych ważnych rzeczach z prowadzeniem terapii dzieci z padaczką każdy terapeuta wiedzieć powinien. Terapia integracji sensorycznej opiera się przede wszystkim na mechanizmie plastyczności neuronalnej, czyli zdolności układu nerwowego do modyfikacji mających na celu odzyskiwanie utraconych funkcji. Dlatego podczas zajęć terapeuta daje mu możliwość wyboru ćwiczeń i zabaw oraz dąży do tego, by samo inicjowało rożnego rodzaju aktywności. Proces budowania integracji sensorycznej zaczyna się w okresie płodowym, najbardziej intensywnie przebiega w pierwszych 3 latach życia i trwa. Mamy wszystkie dokumenty, które świadczą o tym, że nasze dziecko wymaga terapii integracji sensorycznej. W przypadku integracji sensorycznej zmiany te mogą nastąpić pod wpływem kontrolowanej, odpowiednio dobranej stymulacji zmysłowej. Metoda integracji sensorycznej wykorzystuje także naturalny, instynktowny popęd do aktywnego eksplorowania otoczenia, jaki posiada dziecko. Terapia prowadzona jest 1-1, czyli terapeuta pracuje z jednym dzieckiem podczas zajęć. Fundacja Gajusz, działająca od 20 lat na rzecz dzieci chorych i samotnych, poszukuje terapeuty integracji sensorycznej. Diagnozę, a następnie korekcję zaburzeń integracji sensorycznej przeprowadza wykwalifikowany terapeuta. Na podstawie zebranych informacji terapeuta stawia diagnozę i jeśli potrzebna będzie terapia, opracowuje jej indywidualny plan. W ten sposób po przeprowadzeniu badań w ośrodku powstała moja praca. Typowe zajęcia metodą integracji sensorycznej powinien jednak prowadzić wykwalifikowany terapeuta. Dobierając zestaw ćwiczeń, gier i zabaw terapeuta musi uważać, aby nie przebodźcować dziecka, czyli nie doprowadzić jego organizmu do stanu przeciążenia sensorycznego. Zaburzenia integracji sensorycznej to wynikające z wadliwej organizacji lub minimalnych uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego zakłócenia w procesie przetwarzania informacji zmysłowych. Specjalizuję się w prowadzeniu diagnozy i zajęć metodą integracji sensorycznej. Swoją wiedzę na ten temat miałam okazję przedstawiać na kursach wczesnej interwencji jak również na kursach integracji sensorycznej prowadzonych w ośrodku. Niezwykle istotne jest, aby terapię integracji sensorycznej rozpocząć w jak najmłodszym wieku. Tak mogą przejawiać się zaburzenia integracji sensorycznej. Sesje korekcji zaburzeń integracji sensorycznej odbywają się zazwyczaj raz, dwa lub trzy razy w tygodniu i trwają od 45 do 60 minut.