Podstawą tego urządzenia do analizy zanieczyszczeń jest wymiana jonowa, to wyspecjalizowany żywica – główną część jest narażona na regeneracji wielokrotnego zasypki

Wyświetlane one wykonywalne i funkcjonowanie urządzenia w czasie rzeczywistym. Air Liquide oferuje pełną linię gazów specjalnych (gazy czyste i mieszanki) do wskaźników zanieczyszczeń emitownych z różnych źródeł przez pojazdy i silniki. Używanie kamer do analizy chodu okazuje się skuteczne i ma swoje zalety. Podstawą tego urządzenia do analizy zanieczyszczeń jest wymiana jonowa, to wyspecjalizowany żywica – główną część jest narażona na regeneracji wielokrotnego zasypki. Jest to połączenie systemu do analizy kinematycznej z platformą dynamometryczną. Metody analizy chodu i ich interpretacja służą ocenie biomechaniki układu ruchu podczas lokomocji. Czystość, dokładność, niezawodność oraz szybkość dostawy gazów specjalnych poprawi niezawodność analizy z gwarancją zgodności. Dlatego też właściwy dobór systemu czyszczenia z zaawansowanej analizy bakteriologicznej. Zaletą używania kamer jest też to, że pacjent przechodzi mniejszą liczbę prób, które w porównaniu do wizualnej analizy chodu są mniej czasochłonne i wyczerpujące dla pacjenta. Kombinacja tych dwóch metod analizy chodu daje większe efekty w diagnostyce układu ruchu podczas lokomocji. Czasowa i przestrzenna metoda analizy chodu polega na wyznaczeniu odcinka o zróżnicowanej odległości z zapewnieniem miejsca na „nabieg” i wyhamowanie. Charakterystyczną cechą tego urządzenia jest półkulisty kształt po obu stronach korpusu, zapewniając łatwość zastosowania i określonych właściwościach. Urządzenia standardowe często gardło służące do zasilania i pobierania próbek płynu i do napełniania elementów kompozytowych. Przykład takiego urządzenia podczyszczającego przedstawiono na poniższym zdjęciu. W celu wykonania analizy chodu w pierwszej kolejności należy określić jak może wyglądać fizjologiczny chód dla danego pacjenta. W zależności od celu analizy próbki pobiera się w różny sposób. Wyróżniamy różne metody analizy chodu, z których najczęściej stosowane to wizualna analiza chodu i metoda z wykorzystaniem kamer. Podczas rejestrowania chodu za pomocą obrazu mamy możliwość zwalniać tempo chodu i dokonywać analizy poszczególnych ułożeń ciała w danej pozycji. Do analizy chodu metodą czasową i przestrzenną używa się specjalnych wzorów czasu cyklu, rytmu i długości kroku. Ważne jest również, aby w momencie poboru wód urządzenia oczyszczające były w dobrym stanie technicznym i funkcjonowały prawidłowo. Tego rodzaju metody analizy chodu wykorzystują markery aktywne (zwykle diody emitujące światło) wraz z matrycą oświetlaną diodami.