Najważniejsze pojęcia dotyczące materiału siewnego

Spora grupa rolników ma ogromny problem z tym, aby dobrze zrozumieć wszelkie pojęcia, które stosowane są zarówno w hodowli, jak i w nasiennictwie roślin. Stąd też, warto zapoznać się chociaż z tymi najważniejszymi, a szczególnie tymi, które najczęściej są źródłem pomyłek.


Jeżeli chodzi o materiał siewny https://ampol-merol.pl/kategorie/4/material-siewny, istnieje tutaj podział na kategorię nasion. Wyróżniamy zatem: Elitarny materiał siewny, który jest materiałem bazowym, który wytwarza hodowca, w celu produkcji materiału kwalifikowanego.Ten z kolei jest produkowany już bezpośrednio z materiału siewnego bazowego, który przeznaczony jest do materiału siewnego kwalifikowanego dalszych rozmnożeń, a zatem C1 oraz dalszych. Handlowy materiał siewny to ten, który spełnia wszelkie jakościowe wymagania, które określa owa kategoria. Materiał hodowlany MH, to siewny materiał, który został wytworzony przez hodowcę odmiany, a jego kolejne rozmnożenie będzie oznaczać stopień kwalifikacji siewnego materiału.


Jeżeli chodzi o stopień kwalifikacji, wyróżniamy przedbazowy materiał siewny PB - który wytwarza hodowca, a ten jest rozmnażany w przeciągu 2-3 lat w kontrolowanych warunkach. Zwykle nadaje się do produkcji materiału siewnego bazowego. Bazowy materiał siewny B jest wytwarzany z przedbazowego materiału siewnego, po jednym rozmnożeniu kontrolowanym. Rozmnożenie pierwsze C1, a także dalsze, czyli C2 i C3, to siewny materiał pochodzący z rozmnożenia bazowego materiału siewnego. Jest on podstawą do otrzymania kolejnego stopnia kwalifikacji nasiennej.